เนื้อหา

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2560

daymomap6054

     > เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนคำตากล้า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2560 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอคำตากล้า.

daymomap6001

daymomap6002

daymomap6003

daymomap6004

daymomap6005

daymomap6006

daymomap6007

daymomap6008

daymomap6009

daymomap6010

daymomap6011

daymomap6012

daymomap6013

daymomap6015

daymomap6016

daymomap6017

daymomap6018

daymomap6019

daymomap6020

daymomap6021

daymomap6022

daymomap6023

daymomap6024

daymomap6025

daymomap6026

daymomap6027

daymomap6028

daymomap6029

daymomap6030

daymomap6031

daymomap6032

daymomap6033

daymomap6034

daymomap6035

daymomap6036

daymomap6037

daymomap6038

daymomap6039

daymomap6040

daymomap6063

daymomap6041

daymomap6042

daymomap6043

daymomap6044

daymomap6045

daymomap6046

daymomap6047

daymomap6048

daymomap6049

daymomap6050

daymomap6051

daymomap6052

daymomap6053

daymomap6054

daymomap6055

daymomap6056

daymomap6057

daymomap6058

daymomap6059

daymomap6060

daymomap6061

daymomap6062

daymomap6064

daymomap6065

backhome