เนื้อหา

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559

tumboonny5943

   > ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559  นายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชนชาวอำเภอคำตากล้า  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559  เมื่อเช้าวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ  ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า.

tumboonny5901

tumboonny5902

tumboonny5903

tumboonny5904

tumboonny5905

tumboonny5906

tumboonny5907

tumboonny5908

tumboonny5909

tumboonny5910

tumboonny5911

tumboonny5912

tumboonny5913

tumboonny5914

tumboonny5915

tumboonny5916

tumboonny5917

tumboonny5918

tumboonny5919

tumboonny5920

tumboonny5921

tumboonny5922

tumboonny5923

tumboonny5924

tumboonny5925

tumboonny5926

tumboonny5927

tumboonny5928

tumboonny5929

tumboonny5930

tumboonny5931

tumboonny5932

tumboonny5933

tumboonny5934

tumboonny5935

tumboonny5936

tumboonny5937

tumboonny5938

tumboonny5939

tumboonny5940

tumboonny5941

tumboonny5942

tumboonny5943

tumboonny5944

tumboonny5945

tumboonny5946

tumboonny5947

tumboonny5948

tumboonny5949

tumboonny5950

tumboonny5951

tumboonny5952

tumboonny5953

tumboonny5954

tumboonny5955

tumboonny5956

tumboonny5957

tumboonny5958

tumboonny5959

tumboonny5960

tumboonny5961

tumboonny5962

tumboonny5963

tumboonny5964

tumboonny5965

tumboonny5966

backhome